GOOGEL
  • ترفند های گوگل پلاس (2)۱- تنظیمات فونتاگر از کاربران مای اسپیس بوده اید حتماً دلتان برای آن فرمت های مختل ...

    ترفند های گوگل پلاس (2)۱- تنظیمات فونتاگر از کاربران مای اسپیس بوده اید حتماً دلتان برای آن فرمت های مختلف فونتها تنگ شده است. جای نگرانی نیست زیرا در گوگل پلاس می توانید با استفاده از دستورات *bold* ...

    بیشتر بخوانید
  • گوگل پلاس شبکه رسمی گوگل است که با اسم لاتین GOOGEL + نامیده میشوداین شبکه اجتماعی قابلیت ها و ویژگی های ...

    گوگل پلاس شبکه رسمی گوگل است که با اسم لاتین GOOGEL + نامیده میشوداین شبکه اجتماعی قابلیت ها و ویژگی های بسیار زیادی دارد اما میان مردم محبوب نشده است.مدیران این شرکت اعلام کرده اند در 5 سال اینده گوگ ...

    بیشتر بخوانید