۱- انجام پروژ های فراوان مارکتینگ در اینستاگرام .

۲- دنبالکنندگان پیج های اینستاگرام حدود ۲.۰۰۰.۰۰۰ فالوور .

۳- دریافت نماد تایید الکترونیکی پارس پال .

۴- تحت قرار داد با سایت های مختلف