چگونه کارآفرینی کنیم
  • کارآفرینی کنید

    داستان همه کارآفرینانمعمولا از یک جمله آغاز می‌شود: «من ایده‌ای دارم». این جمله گرچه آغازی برای داستان صد ...

    داستان همه کارآفرینانمعمولا از یک جمله آغاز می‌شود: «من ایده‌ای دارم». این جمله گرچه آغازی برای داستان صدها کارآفرینی موفق و هزاران کارآفرینی ناموفق بوده است ولی، خود پایان ساعت‌ها و روزها و هفته‌ها و ...

    بیشتر بخوانید