اینستاگرام حالا ۳۰۰ میلیون کاربر فعال ماهانه دارد؛ جایی بالاتر از توئیتر!