آموزش مارکتینگ
  • فن بیان موفق در فروش

    گفتگوی موثر توانایی گفتگوی مؤثر، روان و مناسب ، یكی از عوامل كلیدی موفقیت افراد در زندگی و شادمانی شخصی ا ...

    گفتگوی موثر توانایی گفتگوی مؤثر، روان و مناسب ، یكی از عوامل كلیدی موفقیت افراد در زندگی و شادمانی شخصی است.در حقیقت مردم همیشه در گفتگو، شما را همان طور كه خودتان را ارزیابی می‌كنید، می‌پذیرند. اگر ت ...

    بیشتر بخوانید