نمایش تعداد دفعات پخش ویدیو به‌ اینستاگرام افزوده می‌شود